top of page

MantelzorgLang geleden ben ik even mantelzorger geweest - toen mijn vader ziek was. Nu  speelt mantelzorg een andere rol in mijn leven. Ik spreek regelmatig mantelzorgers in mijn praktijk en hoor hun verhalen. Er zijn ruim 4 miljoen mantelzorgers in Nederland. Hiervan helpen 750.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week (bron MantelzorgNL). Bij mantelzorg kun je denken aan -onbetaalde- hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving. Hulp aan mensen zonder gezondheids-beperkingen, zoals oppassen op gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie. 1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verliest weleens het geduld. 5 op de 6 mantelzorgers hebben betaald werk.

Niet de cijfers maar wel de persoonlijke verhalen van de mantelzorgers - hun onmacht en verdriet - en mijn eigen ervaringen vormen de reden om me in te zetten voor mindfulness-trainingen specifiek voor mantelzorgers. Dat deze training mantelzorgers goed doet, weet ik niet alleen uit eigen ervaring maar ook door het onderzoek van collega Annetje Brunner van de Werkschuur uit Groningen. Toen begin dit jaar duidelijk werd dat de provincie Fryslan voor de gemeentes Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden deze trainingen wil financieren, startte de projectgroep Byinoar. In deze groep bespreken we de gang van zaken en maken we plannen; de groep bestaat uit een mantelzorgmakelaar, praktijkondersteuner ggz, huisarts, ervaringsdeskundigen, doktersassistente  en ondergetekende.  Ook de mantelzorg steunpunten zijn betrokken bij het plannen en het gericht benaderen van deelnemers. De belangstelling groeit en de reacties zijn zeer positief. In het voorjaar starten in Harlingen en in Leeuwarden de eerste mindfulnesstrainingen voor mantelzorgers. Na de zomer volgen er meer trainingen speciaal voor mantelzorgers op andere locaties is Friesland. De eigen bijdrage is €50 in totaal.


In moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf blijven zorgen


Wanneer je 24 uur per dag, 7 dagen in de week voor iemand zorgt, kun je je overbelast gaan voelen; hoe graag je de zorg ook geeft. De overbelasting kan zich uiten in moeheid, onrust, somberheid, piekeren of slapeloosheid. Het ontspannen gaat minder makkelijk. 

De mindfulnesstraining voor mantelzorgers leert je hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. De training is een unieke combinatie van 8 weken intensief oefenen en leren van elkaar als lotgenoten. Een keer per week kom je bij elkaar en elke dag oefen je thuis. De meeste deelnemers gaan zich al tijdens de training beter  voelen en ervaren meer rust, meer energie, en slapen beter. De begeleiding van de training is in handen van gecertificeerde mindfulness-trainers met psychologische achtergrond die gewend zijn te werken met complexe situaties. Aan de training gaat een individueel kennismakingsgesprek vooraf. Dan wordt ook gekeken of respijtzorg/een vrijwilliger nodig is in de thuissituatie. Deze trainingen zijn mogelijk door steun van de Provinsje Fryslân. Wil je meer weten of je aanmelden, klik dan hier.

Comments


bottom of page