top of page

Algemene voorwaarden

8je praktijk voor mindfulnesstraining

 

Als je je inschrijft verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden van 8je praktijk voor mindfulnesstraining en wordt je geacht deze gelezen te hebben. Onderaan deze pagina vind je de volledige tekst.  Om te beginnen wijs ik je graag op onderstaande punten. Heb je vragen, neem dan svp contact op. 

 

Inschrijven en annuleren
Je kunt je voor een activiteit  per email of telefonisch aanmelden.  De inschrijving is definitief met het (telefonisch) kennismakings-gesprek. Bij annulering tot een maand van tevoren wordt  €25 administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tot twee weken van tevoren wordt de helft van het cursusgeld in rekening gebracht. Na twee weken is geen annulering meer mogelijk. Je kunt je eventueel wel laten vervangen, als  je vervanger aan de voorwaarden van de doelgroep voldoet. Ook is het mogelijk je boeking om te zetten naar een andere startdatum. Neem hierover dan svp contact op.

 

Betalen

Na het kennismakingsgesprek ontvang je een bevestigingsmail met een factuur. Je kunt de factuur op twee manieren voldoen door: 

* overmaken van het volledige bedrag voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven of door 
* betalen in drie termijnen waarvan de eerste termijn minimaal  €50 is en dit termijnbedrag  is overgemaakt voor de vervaldatum die op de factuur is aangegeven.  De derde en laatste termijn dient uiterlijk in de week nà de laatste sessie van de training te worden betaald.. 

Eef Heinhuis is een geregistreerd categorie 1 mindfulnesstrainer (zie VMBN categorie 1). De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden de mindfulnesstraining die een categorie 1 trainer geeft.  De ziektekostenverzekeraar vergoedt op basis van de  factuur/bewijs van deelname dat  de mindfulnesstrainer aan je verstrekt (vaak in combinatie met een verwijsbriefje van de huisarts -- zie de voorwaarden van je ziektekostenverzekering).  Vervolgens stuur je deze factuur/bewijs van deelname  naar je ziektekostenverzekeraar nadat de training is afgerond.  Bij eerder insturen neemt de ziektekostenverzekeraar  je verzoek om vergoeding niet in behandeling. Je blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van het cursusgeld.

 

Deelnemen en afzeggen van afspraken

8je praktijk voor mindfulnesstraining verplicht zich de trainingen en andere activiteiten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Deelname aan een activiteit is op basis van vrijwilligheid. Het staat je vrij af te zien van deelname aan (een deel van) het programma. Als  je een groepsbijeenkomst afzegt, vindt geen restitutie van kosten plaats. Inhalen van groepssessies is helaas niet mogelijk. Gaat een groepssessie niet door als gevolg van gegronde redenen zoals weersomstandigheden, dan ontvang je hiervan zo tijdig mogelijk bericht  en wordt de sessie verplaatst. Wanneer een training/bijeenkomst niet het  vereiste minimum aantal aanmeldingen haalt, kan een activiteit  komen te vervallen. In dat geval ontvang  je het betaalde cursusgeld retour. Zeg je een afspraak voor individuele training/coaching minder dan 48 uur van te voren af, dan wordt  € 45 kosten in rekening gebracht en vice versa. 

Klachtenregeling

Ben je niet tevreden over de dienstverlening dan hoor ik dat graag. Je inbreng kan reden zijn om iets te veranderen en de dienstverlening te verbeteren. Wanneer je een klacht hebt, ga ik graag met je in gesprek. Klik s.v.p. hier voor de klachtenregeling.

Je vindt  hier de volledige Algemene Voorwaarden van 8je praktijk voor mindfulnesstraining.

bottom of page