top of page

Mindfulness & poëzie - Over (niet) oordelen

In mijn trainingen maak ik veel en graag gebruik van poëzie. Poëzie kan iets overbrengen dat in gewone taal lastig te vatten is. Zowel voor mindfulness als voor poëzie is aandacht nodig. In deze reeks Mindfulness en poëzie zet ik steeds één aspect van mindfulness en één houdingsaspect - in het licht. Dat doe ik aan de hand van een gedicht. Ik put daarvoor uit de box ‘Mag ik je aandacht’ van Anne Speckens en Saskia van Leendert. Het gedicht dat deze keer centraal staat - Misschien zou je - is oorspronkelijk geschreven in het Frysk door – Trinus Riemersma - en later vertaald in het Nederlands – door Jabik Veenbaas. Het gedicht zet een van de zeven houdingsaspecten van mindfulness in het licht: niet oordelen. Luister maar……


Misschien zou je

misschien zou je het jezelf gemakkelijker maken

als je je de mensen

terug kan denken als kinderen

dat om die en om die

eens een moeder wakker heeft gelegen

dat een vader trots als een pauw

met ze ging wandelen

dat ze een vingertje knelden

tussen de deur

en huilden om een bloedende knie

en dat ze eens in de

eerste klas hebben gezeten

een veel te groot potlood

in het knuistje


Trinus RiemersmaComments


bottom of page