top of page

klachtenregeling 8je praktijk voor mindfulnesstraining

8je praktijk voor mindfulnesstraining heeft graag tevreden klanten. De kwaliteit van onze dienstverlening staat hoog in het vaandel. Daar werken we voortdurend aan. Maar overal waar gewerkt wordt, kunnen ook fouten worden gemaakt of misverstanden ontstaan.

 

Als je ontevreden bent over onze dienstverlening of over welk aspect van de organisatie dan ook, dan hoor ik dat graag zo snel mogelijk van je. Je opmerkingen neem we serieus en waar wenselijk zoeken we met jou naar een passende oplossing.We bespreken je opmerkingen graag in een persoonlijk gesprek met jou. Lukt dit niet of heb je redenen om dit niet te willen, dan kun altijd een schriftelijke klacht indienen. 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

 

Als je probleem met een gesprek onvoldoende is verholpen of wanneer de klacht zich niet leent voor een gesprek, dan kun je de klacht schriftelijk indienen via email eefheinhuis@8je.nl of per post gericht aan Eef Heinhuis, Dokter Fokkewei 10, 9022 BS Mantgum. Eventuele klachten over de door 8je praktijk voor mindfulnesstraining geleverde diensten dienen binnen uiterlijk tien dagen na levering hiervan, mondeling of schriftelijk en gemotiveerd aan Eef Heinhuis kenbaar te worden gemaakt. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van haar/zijn betalingsverplichting.

 

Na onvangst van de mail/brief  zal Eef `Heinhuis  je klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met jou overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het Eef Heinhuis niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren dan zal zij in ieder geval binnen enkele dagen de onvangst van je klacht bevestigen. Veelal zal zij  daarna contact met je opnemen om te overleggen over verdere stappen en/of met een vraag om nadere toelichting. 

Het doel is om je klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit niet mogelijk zijn,  dan laten we je de reden hiervan weten en houden we je verder op de hoogte van de voortgang. Alle aspecten van de afhandeling van je klacht worden vastgelegd en uiteraard  wordt er zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie omgegaan. Na afronding van de klachtenafhandeling ontvang je  een schriftelijke bevestiging van de uitkomst.

Leidt de klachtenafhandeling via 8je praktijk voor mindfulnesstraining niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je gebruik maken van de Klachtencommissie van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers de VMBN.  Het oordeel en de aanbevelingen van de klachtencommissie naar aanleiding van een klacht gelden als zwaarwegend advies. 8je praktijk voor mindfulnesstraining streeft ernaar om eventuele consequenties van de uitspraken  van de Klachten-commissie binnen een maand af te handelen. 

bottom of page