top of page

Even opladen met de drie minuten ademruimte

De adem is een prachtig instrument om je te helpen terug te keren naar het hier-en-nu om mindful te zijn. De adem is er altijd, en je kunt hem gebruiken als anker door de dag heen, een veilig punt om steeds weer naar terug te keren en je af te vragen: hoe is het met mij, nu, op dit moment? En hoe is het met de adem?  De ademruimte is een van de basis oefeningen van de mindfulness basistraining. Meer over deze en andere trainingen vind je hier.

Het is goed om een aantal vaste momenten van je dag in te ruimen voor een ademruimte-oefening van zo’n 3 minuten. Het zijn ogenblikken waarop je terug kunt keren naar het huidige moment en daarmee even op kunt laden.
Daarnaast zijn er altijd onverwachte momenten waarop je langer of korter de ademruimte kunt oefenen: In de supermarkt voor de kassa, in de file, in de wachtkamer bij de tandarts of wanneer de telefoon gaat. Basisinstructies voor de drie minuten adempauze - mindfulness in de praktijk.

stap 0:         Ga zitten op een stoel met een rechte leuning, in een houding waarin de rug recht is, en tegelijkertijd ook ontspannen. Je kunt je ogen sluiten als je dat prettig vindt.

stap 1:         Neem een moment om je af te vragen: hoe is het met mij nu? Wat ervaar ik op dit moment? Zijn er gedachten of gevoelens? Welke lichamelijke gewaarwordingen ervaar ik? Wees je gewaar van je ervaringen, ook als die niet aangenaam zijn.

stap 2:         Breng dan je volle aandacht naar de adembeweging; naar de inademing en naar de uitademing, van moment tot moment.

stap 3:    Laat nu je aandacht uitbreiden van de adem naar het hele lichaam, laat het lichaam volstromen met vriendelijke, opmerkzame aandacht, helemaal aanwezig in het hier en nu.

 

bottom of page