top of page

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR COMPASSIE

 

Wetenschappelijk theoretische basis


De training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL) heeft een stevige wetenschappelijke basis. Het theoretische raamwerk is ontleend aan wetenschappelijke kennis van de evolutie en de structuur van ons brein en met name aan het werk van Paul Gilbert, professor aan de Universiteit in Derby. Paul Gilbert is de grondlegger van Compassion Focussed Therapy.

Wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen compassie en welzijn


In het verleden is er al veel wetenschappelijk onderzoek verschenen dat aantoont dat een hoge mate van zelfcompassie samenhangt met een hoge mate van welzijn. Uit een metastudie (samenvatting van de resultaten van veertien wetenschappelijke artikelen) van Macbeth (2012) bleek dat meer zelfcompassie gerelateerd is met minder psychopathologie.

Uit onderzoeken van Neff (2007, 2009) bleek dat zelfcompassie samenhangt met: meer geluk, meer optimisme, positieve gevoelens, wijsheid, initiatief nemen, nieuwsgierigheid, minder instabiliteit in eigenwaarde, minder sociaal vergelijken, minder publiek zelfbewustzijn, minder piekeren over zichzelf, minder boosheid, minder behoefte aan voorspelbaarheid.

 

Kun je zelfcompassie leren?


Maar wat betekent dat voor als je niet zo ‘zelfcompassioneel’ bent? Is dat te veranderen? Kun je zelfcompassie ontwikkelen? Ook hier is onderzoek naar gedaan. Kirby (2017) heeft een metastudie geschreven op basis van 21 (RCT) onderzoeken op het gebied van Compassion Focussed Therapy. Het gaat in totaal over 1285 deelnemers. Hieruit blijkt dat deze therapieën inderdaad leiden tot een toename aan compassie, zelfcompassie en mindfulness. Aangetoond wordt ook dat deze toename gepaard gaat met een afname van depressie, angst en stress en een toename van welzijn.

 

En deze specifieke training: is het effect bewezen?


Recent is er een artikel verschenen over wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze  training Mindfulness Based Compassionate Living (MBCL). Dit is het protocol wat ik in mijn compassie-trainingen gebruik. Uit dit onderzoek (Schuling 2020) blijkt dat mensen die deelgenomen hebben aan deze training (gemiddeld) een duidelijke vermindering  van depressieve klachten ervaren. Daarnaast werden andere positieve effecten gevonden: minder piekeren, meer mindfulness, een hoger welzijn (kwaliteit van leven). Middels statistische analyses werd ook onderzocht of deze positieve effecten inderdaad samenhingen met een toename van zelfcompassie en dit bleek zo te zijn.

Alle deelnemers in dit onderzoek hadden eerder de mindfulnesstraining doorlopen. Het onderzoek laat zien dat de compassietraining als een vervolg op de mindfulnesstraining een meerwaarde kan bieden.

 

Wetenschappelijke artikelen

  • Kirby, J. N., Tellegen, C. L., & Steindl, S. R. (2017). A meta-analysis of compassion-based interventions: Current state of knowledge and future directions. Behavior Therapy, 48, 778–792. http://dx.doi.org/10.1016/j.beth.2017.06.003 link

  • Klimecki, O., Leiberg, S., Ricard, M., & Singer, T. (2013). Differential pattern of functional brain plasticity after compassion and empathy training. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 9, 873–879. http://dx.doi.org/10.1093/ scan/nst060. link

  • Leary, M. R., Tate, E. B., Adams, C. E., Allen, A. B., & Hancock, J. (2007). Self-compassion and reactions to unpleasant self-relevant events: The implications of treating oneself kindly. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 887–904. link

  • MacBeth, A. and Gumley, A. (2012) Exploring Compassion: A Meta-Analysis of the Association between Self-Compassion and Psychopathology. Clinical Psychology Review, 32, 545-552. http://dx.doi.org/10.1016/j.cpr.2012.06.003 link

  • Neff, K. D., & Rude, S. S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-compassion in relation to positive psychological functioning and personality traits. Journal of Research in Personality, 41, 908-916. link

  • Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion versus global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. Journal of Personality, 77, 23–50. link

  • Schuling R, Huijbers MJ, van Ravesteijn H, Donders R, Cillessen L, Kuyken W, Speckens AEM (2020). Recovery from recurrent depression: Randomized controlled trial of the efficacy of Mindfulness-Based Compassionate Living compared with treatment-as-usual on depressive symptoms and its consolidation at longer term follow-up. Journal of Affective Disorders, 273:265-273. link

  • Sommers-Spijkerman, M. P. J., Trompetter, H. R., Schreurs, K. M. G., & Bohlmeijer, E. T. (2018). Compassion-Focused Therapy as Guided Self-Help for Enhancing Public Mental Health: A Randomized Controlled Trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 86(2), 101-115. DOI: 10.1037/ccp0000268 link

 

Zie hier voor meer wetenschappelijk onderzoek

bottom of page