Mindfulness voor mantelzorgers  

Mantelzorg en overbelasting

Mantelzorg gaat vaak gepaard met overbelasting, hoe graag je de zorg ook geeft. Dit kan zich uiten in moeheid, onrust, somberheid, piekeren of slapeloosheid maar ook in lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen. De mindfulnesstraining voor mantelzorgers leert je hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met de situatie en de soms heftige emoties zodat je ook onder moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Zoals Annetje Brunner - initiatiefneemster van deze trainingen in de provincie Groningen - zegt: "Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben. Ook al is er verdriet, zorg of pijn."

 

In het afgelopen jaar zijn meerdere van deze trainingen speciaal voor mantelzorgers in Friesland gegeven. Dit gebeurde in Harlingen, Leeuwarden, Franeker, Sneek en Bolsward. Wat de deelnemende mantelzorgers van deze training vinden, is te lezen in het maanblad GrootSneek en in het Friesch Dagblad. Enkele reacties van mantelzorger zijn: "Het brengt je veel. Je denkt meer aan jezelf; je bent alerter op signalen; je durft beter voor jezelf op te komen; je hebt meer grip op je leven. Allemaal zaken waardoor je de mantelzorg beter kunt volhouden.” 

De trainingen worden verzorgd door 8je in opdracht van de Stichting Byinoar en in samenspraak met een projectgroep en andere bij de mantelzorg betrokken instanties. De trainingen zijn financieel mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân, de Gemeente SúdWest-Fryslân en andere fondsen.

 

Ook dit jaar organiseert de Stichting Byinoar mindfulness-activiteiten speciaal voor mantelzorgers. Mantelzorgers in de gemeente SúdWest-Fryslân kunnen met hun mantelzorgpas  gratis deelnemen aan een van de  workshops 'Meer rust en minder stress'  in Sneek, Bolsward en Workum.  Pashouders in deze gemeente krijgen tevens 25% korting op een mindfulnesstraining die vanuit 8je wordt aangebonden.  Mantelzorgers die wonen in de gemeente Harlingen en  in de gemeente Leeuwarden, kunnen misschien dit najaar deelnemen aan een mindfulnesstraining speciaal voor mantelzorgers in de eigen gemeente. Tevens zijn er twee a drie keer per jaar terugkommiddagen voor mantelzorgers die eerder aan een mindfulnesstraining van de Stichting Byinoar hebben deelgenomen.  Eerder genoemde workshops en trainingen zijn financieel mogelijk door een bijdrage van de gemeente SúdWest-Fryslân, de gemeente Harlingen en de gemeente Leeuwarden. De terugkommiddagen voor mantelzorgers biedt de stichting uit eigen middelen aan. 

Mindfulness voor mantelzorgers

Speciaal voor mantelzorgers in Sùd-West Fryslân, Harlingen, Leeuwarden