DE INHOUD VAN DE IMP TRAINING

In deze training oefen je zowel in individuele meditaties als in twee- of drietallen en leert:
•    je automatische reacties op stress in relaties beter herkennen
•    manieren om in het contact met anderen meer  met aandacht aanwezig te zijn
•    vaardigheden die je helpen om los te laten wat je blokkeert in het contact
•    meer en anders luisteren naar jezelf en anderen

Je doet geleide meditaties, individueel en in kleine groepjes, Je hoeft niet meer te delen dan je wilt. Thema's die in dialoog worden verkend, zijn onder andere: oordelen, minderwaardigheid /superioriteit,  geven en ontvangen, vergankelijkheid, hindernissen en uitdagingen. De opzet van deze training is gelijk aan die van de basis mindfulnesstraining: 8 wekelijkse bijeenkomsten, ieder van tweeeenhalf uur,  een oefendag(deel) en zo'n  45 minuten per dag thuis oefenen. De IMP training is een vervolgtraining op de basistraining mindfulness  (MBSR/MBCT of gelijkwaardig programma).  In de training oefen je in het mindful communiceren volgens de Insight Dialogue methode die is ontwikkeld door Gregory Kramer.

HET ONTSTAAN VAN DE TRAINING 

Evenals de basis mindfulnesstraining verloopt de IMP training volgens een vast protocol. Het IMP is  zowel geworteld in een aandachtige levenswijze als in de meest recente wetenschappelijke inzichten in de  neurobiologie en sociale psychologie. De training is gebaseerd op de beoefening van Insight Dialogue - een meditatie training waarin je samen met meditatie-partners oefent om juist in het contact met de ander met vriendelijke aandacht aanwezig te zijn en te blijven. Het Interpersoonlijke Mindfulness Programma (IMP) is ontstaan vanuit een samenwerking tussen het Center for Mindfulness van de Universiteit van Massachusetts Medical School en Metta Programs. De IMP training wordt gegeven door mindfulness/MBSR trainers categorie 1 die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd en zijn gecertificeerd door  Metta Programs.