mindfulnesstraining voor mantelzorgers  

Startdatum

April/mei  

van 13.30 tot 16.00 uur

Alle data

April/mei

van 13.30 tot 16.00 uur. 

Locatie

Harlingen

Overbelasting

Wanneer je met regelmaat veel en vaak voor iemand zorgt, kun je je overbelast gaan voelen; hoe graag je de zorg ook geeft.  De overbelasting kan zich uiten in moeheid, onrust, somberheid, piekeren of slapeloosheid. Het ontspannen gaat minder makkelijk. Langdurige overbelasting kan ook leiden tot meer lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, maag- en darmproblemen.

De mindfulnesstraining voor mantelzorgers leert je hoe je op een gezonde manier kunt omgaan met de situatie en met de heftige emoties die er soms mee gepaard gaan. Je leert hoe je ook in moeilijke, stressvolle omstandigheden voor jezelf kunt blijven zorgen. Zoals Annetje Brunner – initiatiefneemster van deze trainingen in de provincie Groningen - zegt: “Daardoor krijg je weer het gevoel terug de regie over je eigen leven te hebben. Ook al is er verdriet, zorg of pijn.”

De training is een unieke combinatie van 8 weken intensief oefenen en leren van elkaar als lotgenoten. Een keer per week kom je bij elkaar en elke dag oefen je thuis. Juist door die intensieve en regelmatige oefening ervaren deelnemers veranderingen. De meeste deelnemers gaan  zich  al tijdens de training beter  voelen en ervaren meer rust, meer energie, en slapen beter. De  begeleiding van de trainingen is in handen van ervaren mindfulness-trainers met psychologische achtergrond  die gewend zijn te werken met complexe situaties. Van deelnemers wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 50 in totaal. Aan de training gaat een individueel kennismakingsgesprek vooraf. Dan wordt ook gekeken of een vrijwilliger nodig is in de thuissituatie tijdens de bijeenkomsten. 

In 2019 zijn meerdere van deze trainingen in Friesland gegeven: in Harlingen, Leeuwarden, Franeker en Sneek.  Half januari zal de training voor mantelzorgers in Bolsward zijn afgerond. Naar verwachting zal maart/april weer in Harlingen een mindfulnesstraining vor mantelzorgers starten.

Wat de deelnemende mantelzorgers van deze training vinden,  is te lezen in het maanblad GrootSneek en in het Friesch Dagblad  De mantelzorgers  zeggen  "Het brengt je veel. Je denkt meer aan jezelf; je bent alerter op signalen; je durft beter voor jezelf op te komen; je hebt meer grip op je leven. Allemaal zaken waardoor je de mantelzorg beter kunt volhouden.” 

De trainingen worden verzorgd door 8je praktijk voor mindfulnesstraining in opdracht van de Stichting Byinoar en in samenspraak met een projectgroep en andere bij de mantelzorg betrokken instanties. Deze trainingen zijn financieel mogelijk gemaakt door de Provinsje Fryslân Provincie Fryslân, de Gemeente SúdWest-Fryslân, de Gemeente Harlingen  en andere fondsen.

Unieke combinatie van oefenen en leren

Mindfulnesstrainingen voor mantelzorgers in Friesland  2019-2020

Eef Heinhuis

Gedragswetenschapper, ervaren en gecertificeerd trainer mindfulness (MBSR) categorie 1, trainer zelfcompassie (MBCL) register A trainer interpersoonlijke mindfulness (IMP)

​Aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness-trainers VMBN lidnr. 2012297

 

CRKBO geregistreerd 

 

NL 49 ASNB 0706 9285 20   Kamer van Koophandel nr 5727773

Privacy policy

Algemene voorwaarden

T: 0612822712   E: eefheinhuis@8je.nl

Dokter Fokkewei 10,  9022 BS Mantgum

  • Facebook