ontstaan en

inhoud van de training 

Startdatum

donderdag 23 januari 

van 19.30 tot 21.30 uur

Alle data

Trainer 

23 januari, 6, 20 februari, 5, 19 maart, 2,16 april, 7 mei

Locatie

Dokter Fokkewei 10, 9022BS Mantgum 

Joyce de Rozario

De draad weer oppakken

‘De achtste week duurt de rest van je leven’, krijg je als deelnemer tijdens de laatste bijeenkomst van de MBSR training te horen. Deze zin krijgt pas inhoud in de tijd nadat de training is afgelopen en je bemerkt hoe de bijeenkomsten, de groep en het huiswerk je hielpen bij je beoefening van mindfulness, bij mindful leven. Hoe meer tijd er verstrijkt zonder ‘training van de aandachtspier’, hoe groter de kans is dat je terugglijdt in oude patronen en gewoonten. Bij de één is dit na een paar weken al voelbaar, bij een ander na een paar maanden of na jaren. Als ‘stress’ervaringsdeskundige zocht en vond Joyce de Rozario allerlei vormen en mogelijkheden om tóch mindfulness te blijven oefenen en verdiepen, ondanks  chronisch tekort aan tijd en ruimte en overvloed aan stress in haar leven.  Zo ontwikkelde zij  de training ‘Mindfulness & de kunst van het onderhoud’. Want een kunst is het, niet alleen voor Joyce, is gebleken.
 

nieuwe werkvormen en oefensuggesties voor thuis

Anders dan bij de mindfulness-MBSR wordt deze training één maal per twee weken gegeven. In iedere bijeenkomst is er een terugblik naar de betreffende MBSR bijeenkomst en wordt beoefening, kennis en ervaring middels nieuwe vormen opgefrist. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de specifieke wensen en behoeften van de deelnemers geïnventariseerd, en zo is er in iedere volgende bijeenkomst ook tijd en ruimte voor een stukje maatwerk. Vanzelfsprekend is er ook tijd en ruimte voor het uitwisselen en delen van ervaringen. Daags na de training ontvang je mindful ‘werk’, oefensuggesties voor thuis, om op je eigen tijd en in je eigen tempo mindfulness te beoefenen.


Veel deelnemers vertellen dat het MBSR-kwartje pas echt valt door deelname aan deze training. Andere deelnemers voelen zich gesteund en geïnspireerd door in een groep mindfulness te beoefenen. Weer anderen zijn blij met de tools en inzichten die zij tijdens deze training verzamelen.