Eef Heinhuis

 

Van nature ben ik een bezige bij, vooral gericht op anderen. Door mindfulness leerde ik de rust kennen die ik al jaren zocht. Stil worden én met aandacht in het leven staan. Meer aanvaarden wat is én gerichte actie. Meer hoofd én meer hart – ook voor mezelf. Zo'n twaalf jaar geleden kwam ik in aanraking met het werk van Dr. Jon Kabat-Zinn en leerde ik de werking van de MBSR methode kennen. Dit leidde tot het besluit om me te specialiseren als trainer MBSR/aandachttraining. Van harte geef ik deze kennis en know how door opdat ook andere mensen er hun voordeel mee kunnen doen en zo de kwaliteit van hun leven zelf kunnen verhogen.


Na afronding van de studie sociale gedragswetenschappen (drs.  specialisatie sociale geneeskunde) aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) werkte ik in de eerstelijns gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast ben ik ervaringsdeskundige op het vlak van depressiviteit.  Inmiddels beoefen ik ruim twaalf  jaar Zen en heb ik meer dan dertig jaar ervaring als voorlichtster, coach/begeleider, docente en trainer.

 


Ik ben opgeleid tot gedragswetenschapper aan de RUG en heb mijn opleiding voor Mindfulness MBSR trainer categorie 1 gevolgd bij  de Hogeschool Utrecht. De opleiding voor compassietrainer MBCL register A  deed ik bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie van Lentis. 

Voor  het  Interpersoonlijk Mindfulness Programma (IMP) ben ik opgeleid en gekwalificeerd door  Metta Programs US. Vanzelfsprekend ben ik aangesloten bij de VMBN - de beroepsvereniging voor mindfulness MBSR/MBCT trainers.

Gedragswetenschapper met ruim dertig jaar ervaring als coach, begeleider en trainer

Gecertificeerd trainer mindfulness, (zelf)compassie en interpersoonlijke mindfulness

Meer hoofd én meer hart - ook voor mezelf

Eef Heinhuis

Gedragswetenschapper, ervaren en gecertificeerd trainer mindfulness (MBSR) categorie 1, trainer zelfcompassie (MBCL) register A trainer interpersoonlijke mindfulness (IMP)

​Aangesloten bij de beroepsvereniging voor mindfulness-trainers VMBN lidnr. 2012297

 

CRKBO geregistreerd 

 

NL 49 ASNB 0706 9285 20   Kamer van Koophandel nr 57277737

Privacy policy

Algemene voorwaarden

T: 0612822712   E: eefheinhuis@8je.nl

Dokter Fokkewei 10,  9022 BS Mantgum

  • Facebook